baner

Z 2.celoslovenského stretnutia OFS

     Takto sa nazýva kostolík P. Márie Anjelskej, kde sa sv. Františkovi, podľa legendy, zjavil Kristus Pán v doprovode svojej matky Panny Márie a množstva anjelov a kde  vyhovel  jeho prosbe o plnomocné odpustky. Po opakovaných zjaveniach bol deň obsiahnutia týchto plnomocných  porciunkulových odpustkov  Božským Spasiteľom ustálený na 2. augusta – na sviatok P. Márie Anjelskej, na ktorú sa sv. František odvolával  ako na  svedka ich ústneho ustanovenia. P .M. Anjelskej je zároveň zasvätená celá františkánska rodina, preto nie náhodou bol na celoslovenské stretnutia OFS vybratý Máriin deň - sobota a miesta mariánskych bazilík.

     Druhé celoslovenské stretnutie OFS sa uskutočnilo 25. júla 2015 na starobylom mariánskom pútnickom mieste v Rajeckej Lesnej - Frívalde. História skvostu tejto baziliky - sochy milostivej Panny Márie siaha do 15. storočia, keď bola umiestnená ( pre nás naozaj symbolicky) v kostole Kráľovnej anjelov ( z 1. polovice 15. storočia).  Pre veľký nával pútnikov bol postavený a 27. mája 1866 posvätený nový a väčší chrám zasvätený narodeniu Panny Márie, do ktorého bola milostivá socha prenesená. 7. 9.2002 bol chrám slávnostne vyhlásený za Baziliku Minor.

     Na stretnutie sme sa v bazilike poschádzali zo všetkých kútov Slovenska. Po úvodnom privítaní účastníkov národným  ministrom sme Pannu Máriu Frivaldskú pozdravili Serafínskym sv. ružencom. Na jeho predmodlievaní sa vystriedali zástupcovia prítomných bratstiev. Po sv. ruženci sa k nám prihovoril náš "národný otec" - minister Jožko Gazdík, ktorému touto cestou (a verím, že v mene všetkých)  ďakujem za jeho veľkú obetavosť, pretože prišiel medzi nás krátko po ťažkej operácii oka. V úvode svojho príhovoru sa poďakoval všetkým za modlitby, ktoré ho sprevádzali a ktoré ako povedal, boli pre neho povzbudením, že nie je "v tom" sám, pretože má v nás veľa naozajstných bratov a sestier... V druhej časti príhovoru nám priblížil históriu pútnického miesta, oboznámil nás s ďalším programom a poprial sebe aj nám, aby sme spolu vytvorili spoločenstvo rodiny, ktorého jediným zákonom je vzájomná láska. Nasledovala  prestávka a po nej sme si mali možnosť vychutnať  krátky, ale hodnotný program  koncertného zoskupenia umelcov z Rajca "Orchestra Ad Hoc" ( v preklade: Na teraz - Na túto príležitosť). Toto zoskupenia obohatilo svojim umením aj sv. Omšu, ktorú sme hneď v zápätí po programe slávili s dvoma   "archanjelmi": otcom Jakubrafaelom a otcom Gabrielom :-). Hlavný celebrant otec  Jakubrafael nám v homílii pripomenul, aby sme pamätali na to, že sme rodina a máme fungovať ako "pazzle" alebo ozubené kolieska, ktoré do seba zapadajú a idú dopredu len vďaka tomu, že pracujú spolu... Po sv. Omši sa v krátkosti s najaktuálnejšími príspevkami zo svojho života prezentovali a zdieľali prítomné regióny. Potom sme využili krátku búrku  na agapé na nádvorí baziliky sympatickou formou tak, že prispel každý " kto mal so sebou a k dispozícii 2 ryby a 5 chlebov" :-).

     Posilnení na duši aj na tele  sme si prezreli monumentálne rezbárske dielo - známy pohyblivý  Slovenský betlehem a navštívili sme ešte kalváriu a Lurdskú kaplnku s prameňom sv. Františka (vybudované za dedinou v r. 1920 -1921). Pobožnosťou rozjímavej krížovej cesty nás sprevádzal otec Mikuláš, ktorý nás na vrchole „Golgoty“, po spoločných záberoch do albumov, vyzbrojil požehnaním na spiatočnú cestu. Zastavili sme sa však ešte v bazilike  na ďalší koncert, ktorého súčasťou sme sa stali všetci... (?) Doprevádzali sme totiž výdatným spôsobom spev otca Gabriela a jeho gitaru :-). Na úplný záver stretnutia sme dostali ešte jedno požehnanie a stretnutie sa skončilo v dojímavých bratsko-sesterských objatiach....

... NEBOL  TAM SMÚTOK Z LÚČENIA,
HOCI SA NÁM MOŽNO AJ CHVEL HLAS,
VOLALI SME NA SEBA LEN "DOVIDENIA",
LEBO VIEME, ŽE SPOLU ZÍDEME SA ZAS :-).

Za sprevádzajúcu Božiu ruku a ochranné krídla Panny Márie - vďační účastníci stretnutia.

(Zapísala:  sr. MziTa )

Fotografia 0108 Fotografia 0109 Fotografia 0118 Fotografia 0115
Fotografia 0119 P1090539  P1090561  P1090571