baner

Slávenie Porciunkuly vo Fiľakove

...haloooo --- buď pred činžiakom, už sme na ceste ku tebe ... ideme trochu skôr, lebo... a už to frčalo... pripravený batoh bol na pleciach a ja som zamykala byt... auto bolo už plné frantíkov...ešte kúsok miesta pre mňa a s modlitbou na perách sme opúšťali ulice Lučenca... deň bol krásny – zelené lúky striedali dediny, ktoré delia Lučenec od Fiľakova.... Stihli sme zaspievať aj pieseň Márii a už sme boli pred kláštorom.

V chráme sme si ticho posadali a začali sme modlitbou k našej Patrónke – Sedembolestnej Panne Márii. Potom nasledovala modlitba františkánskeho ruženca... cítili sme spolupatričnosť a sila ducha svätého Františka sa do nás vpíjala pomaly, ale isto. Páter Gabriel (náš duchovný asistent) vykladá sviatosť Oltárnu... Ježišu, si medzi nami a v nás, Ježišu - ďakujeme TI ... za svätého Františka, za tento sviatok, ktorým sa môžeme očistiť od hriechov , ako i za našich zosnulých...

Spomenula som si, ako som stála v Porciunkule ( v Assisi) a čudovala som sa, aký malinký kostolík - v takom veľkom chráme ... stála som v ňom a cítila som tak, ako i dnes Františkovu prítomnosť... nič nevlastnil, ani ten kostolík, ktorý opravil, v ktorom nám vyprosil od pána Ježiša úplné odpustky prostredníctvom našej Matky. Náš Otec František myslel stále na bratov a sestry ... nie na seba, ale na duše –. A tu v tomto kostolíku tiež odišiel do Večnosti k Otcovi... Porciunkula... Chrám v chráme Panny Márie Anjelskej. Čiastočka, ktorú mal svätec v prenájme, lebo nič nechcel vlastniť. Čiastočka – kde založil Františkánsky rád a teda aj nás. Čiastočka, ktorá prežila už viac než 800 rokov a stále jej posolstvo žije a košatie po celom svete...

Stojím pred spovednicou a prosím Ducha Svätého o spoluprácu... moja duša túži po „sprche čistoty“... myšlienka zablúdila k Matke – patrónke rádu. Mária – naša pomocnica – orodovnica --- vyprosila si nám u Syna tento jedinečný sviatok... v minulosti museli ľudia chodiť do Svätej zeme, aby získali úplné odpustky... a dnes potom, ako pápež Gregor XV. v roku 1622 toto privilégium rozšíril pre všetkých veriacich, ktorí navštívia kostoly vo vzťahu k františkánskemu rádu, tak dnes ich môžeme získať k každom františkánskom kostole.... Aká veľká milosť...Bože TY si DOBRO, Všetko DOBRO, celý DOBRÝ....

A svätá omša sa už začína. Ponorení do prežívania jej slávenia nevnímame čas. Žalm spieva naša sestra Mária ... dvíha naše duše a spája ich s nebeskou liturgiou... taký dar dal Pán našej sestre, za ktorý Mu ďakujeme... Páter nás v homílii voviedol do Františkových čias, vysvetlil aj pre ostatných veriacich v chráme, čo tento sviatok znamená ! Prijímame Telo Pánovo, sme posilnení na ďalšiu cestu životom - hlásať Evanjelium vo svete. Tam – kde sme, kde pôsobíme, kde žijeme ... to je naše poslanie. Zotrvávame v tichu a prežívame dotyk neba. Ako slastne nám je, ako slastne nám je – keď bratia a sestry sú spolu !

Nasleduje krátke agapé. Pripravené občerstvenie zjednocuje, ako i naše vzájomné rozhovory ... radosť, smiech a vďaka nášmu Otcovi – zato, že nám dal svätého Františka a nám milosť spoznať jeho charizmu - a tak ho nasledovať v púti za Pánom Ježišom do Nebeskej Vlasti......a zeleň kláštornej záhrady nás rozveseľuje... 

Pokoj a dobro !

Sr. Mária Mistrikova-Vasileva, bratstvo Lučenec

pictures  new folder 019 pictures  new folder 039