baner

Prvé sieťovacie stretnutie v B.B diecézy

Predchádzala mu sv. omša, odslúžená o 16 hod v katedrále, na ktorej slávení sa účastníci stretnutia zišli. O 17 hod začalo pracovné stretnutie. Lídrov a zástupcov spoločenstiev a hostí - za iniciátora a organizátora FKI ( Fórum kresťanských inštitúcií) : Katarínu Hulmanovú, Moniku Hricákovú, Petru Bajlovú a tiež ostatných prítomných v príhovore privítal o. biskup Peter Rusnák. Zároveň ich. povzbudil k vzájomnej spolupráci a podpore. Po jeho slovách všetkých na pôde B.B. diecézy, v mene o. biskupa Mariána Chovanca, ale aj vo svojom, privítal gener. vikár Branislav Koppal. Zhodnotil situáciu v diecéze a poukázal aj na územné zmeny, týkajúce sa prerozdelenia hraníc diecézy - pribudlo Levicko, stratili Horehronie... No  zdôraznil však, „že zdrojom jednoty je biskup a taktiež dôležité sú aj modlitby za veriacich a vzájomná jednota medzi o. biskupom, kňazmi a laikmi.“ Cieľom otca vikára je: navštíviť postupne osobne každé spoločenstvo, vyzval prítomných, aby si s ním dohodli termín stretnutia. Po krátkych prezentáciách jednotlivých spoločenstiev o. biskup P. Rusnák ešte povedal: 
„Je dôležité spolucítiť s cirkvou, je to naša matka. Cirkev - to je každý z nás… Každý máme žiť svoju charizmu, ktorá je darom pre celú cirkev. Charizmy dostávame, aby sme slúžili celému spoločenstvu… Cnosti - sú darom pre nás, charizmy na službu druhým. Každý má svoju charizmu, ktorá je odlišná, no nikto nie je viac, ako ten druhý, každý sme si rovný - kňaz nie je viac, ako matka a podobne...

Sv. otec František hovorí, že najdôležitejšia sviatosť je krst. (Tu chcem poukázať na fakt, keďže my v ráde skladáme profesiu, čo to vlastne znamená zložiť ju... čo to profesia je.?. Chcela som to povedať už hneď tam v B.B., ale som nevyliečiteľný trémista..., nosím to však v hlave odvtedy ako to o. biskup povedal... (aká škoda, že na to často zabúdame....), že PROFESIA JE VLASTNE MEMORIÁL - PRIPOMIENKA NÁŠHO KRSTU (niečo čo nekončí ale stále trvá) - takto som si to pred pár rokmi zapamätala na stretnutí v Šaštíne od Benedetta Linna. (sr.Mz)

Čo očakávajú ľudia od kňaza? Očakávajú od neho Krista? ... na všetko ostatné môžu ísť za niekým iným... Neplačme nad situáciou vo svete - v Európe, začnime od seba. Som ja svätostánkom pre druhých? Soľ musí byť soľou.!.“ 
Potom, v rámci zdieľania, sa Katarína Hulmanová opýtala o. gen. vikára Koppala, čo očakáva od združení a hnutí pre BB diecézu? O. gen. vikár Koppal povedal, že si veľmi váži každé združenie a hnutie, ich iniciatívu v rámci evanjelizácie, ako aj práce s mladými a ostatnými skupinami. Zhrnul aj situáciu v diecéze, ktorá ako povedal, bola vždy diasporická a sekularizovaná, takže ani “táto doba nás nezaskočila… Viera sa žila hlavne v rodinách a v komunitách. Predtým rodiny chránili vieru a teraz viera musí chrániť rodiny. 

V BB diecéze nebolo ani zázemie pútí (okrem Starých Hôr). Teraz sa musí čerpať z pokladu, čo žili naši predkovia, nebola tu masovosť viery, ale zato hĺbka - bolo treba ísť do hlbín (ako v baniach) - tam boli skryté poklady viery… Diecéza veľmi potrebuje ľudí, ktorí sa obetujú a modlia sa - tento základ je stále rovnaký.“  Nemá konkrétne očakávania od združení, no veľmi rád by ich viac spoznal - ich činnosť a charizmy. „Laici sa dostanú tam, kde kňazov odmietnu, kde sa oni nedostanú - v tom je ich najväčšia prednosť, no musia si zachovať životodarnú „pupočnú šnúru“ – spojenie s cirkvou.“ Je vďačný Bohu, ako úžasne pôsobí v ľuďoch...
Na záver tohoto vzácneho stretnutia predniesol o. biskup P. Rusnák modlitbu spolu s ostatnými účastníkmi.

(sr. MziTa)