baner

Leto pri "mori milostí".

xV8 207024 m...tieto  horúčavy mi dávajú zabrať..., ale spomínam si na vyjadrenie nášho otca Petra (františkána) z minulej zimy, keď ma po mojom konštatovaní, že fúka protivný vietor, láskavo napomenul, aby som tak nehovorila, lebo každé počasie je od Pána a On predsa vie...
       Dnes je sobota - Máriin deň a ďalší z tých horúcich, ktoré mi dávajú zabrať...opäť si pripomínam slová láskavého napomenutia, aby som nimi zahnala iné slová, ktoré by sa chceli pred ne vtlačiť na adresu horúčavy, ale okrem slov napomenutia mám teraz v zálohe ešte niečo iné... (?)
Vo štvrtok (16.7.) bolo "nebeské kúrenie" opäť naregulované až na "šestku", ale mali sme na Karmeli v Detve slávnosť P. M. ŠKAPULIARSKEJ, tak som sa v dôvere (ako prorok Eliáš) vybrala k "Moru" a to veľké "M"  to nie je gramatická chyba, lebo mám na mysli "More milosí"! :-). K rovnakému Moru sa ale rozhodlo prísť veľa ľudí, a aj zo širokeho okolia, takže nielen kaplnka praskala vo švíkoch, ale aj nádvorie... Už som takpovediac "mlela z posledneho",  keď sa stalo niečo, čo ma povzbudilo a osviežilo ako malý obláčik Eliáša... - Celebrant v homilii vyslovil rečnícku otázku: "...Tak, ako je to s nami - žijeme, alebo zomierame?" a zozadu sa spomedzi ľudí do ticha pohotovo ozval nadšený detský hlások (4-5 rokov) -  "ŽIJEME!!!" ...zaskočilo to, a milo,  nielen hlavného  celebranta (veď chvíľu trvalo, kým mohol s novým úsmevom  "číslo 7" pokračovať), ale aj všetkých ostatných...

     ... je sobota - Máriin deň a za nim ďalší a ďalší z tých horúcich... Nevládzem stáť na nohách, ale mysľou som pri mojom "Mori" a...vďačná za každú odrobinku milosti sa usmievam... v ušiach mi znie detský hlások "ŽIJEME"...  :-)

AVE MARIA +! sr. Mz