baner

 

"Náš život je Ježiš Kristus" – týmito slovami začínal otec Roland Böőr každý večer a toto bolo aj mottom spomienkových dni v Rade, kde sme spomínali na Fr. Eliáša Štefana Iglódiho novica od bratov minoritov a jeho ostatných rehoľných spolubratov, ktorí zomreli mučeníckou smrťou.
Počas spomienkových večerov nám slúžil svätú omšu Gabriel Szőke z Tolcsvi (Maďarsko), ktorý v homílii hovoril o tom, že Duch Svätý je svetlom Kristovho života, ktorý nás vedie cestou, na ktorú nás pozýva sám náš Pán Boh. 

piatok večer sa nám prihovoril novokňaz  Dénes Takács. On upriamil našu pozornosť na zabezpečenie večného života, ktorý je plodom živej viery a k tomu sú nám príkladom aj tunajší  mučeníci a svätí. 

sobotu večer si terciári Maďarského regiónu – v rámci svätej omše – ktorú celebroval P. Bogdan Adamczyk OFM Conv. duchovný asistent regiónu obnovili večné sľuby a traja kandidáti začali svoj noviciát. Páter Bogdan nám, ako kajúcim bratom a sestrám, pripomenul dôležitosť pokánia a denného obrátenia sa zo svojich hriechov aby sme mohli žiť evanjelium, a tak nasledovať nášho otca Svätého Františka z Assisi. Pripomenul nám ešte niečo, na čo často zabúdame, že kostol je DOMOM MODLIDBY a DOMOM PÁNA BOHA a jeho vlastníkom nie je nikto iný ako On, sám PÁN BOH. 

V nedeľu, v poludňajších hodinách košický biskupský vikár, otec Zoltán Pásztor posvätil maľbu, podobizeň Fr. Eliáša Štefana Iglódiho, ktorú farnosti Rad darovali bratia minoriti, je to kopia maľby z Baziliky Sv. Františka v Assisi. V Rade sa roky pracovalo na vykopávkach, ktoré toto leto vyvrcholilo tým, že sa našli jeho telesné pozostatky. Otec vikár nás povzbudzoval k nasledovaniu našich mučeníkov a aby sme boli stále pripravení vyznať svoju vieru slovami alebo skutkami. Tlmočil slová Arcibiskupa Košickej diecéze, otca Bernarda Bobera, ocenil a vyslovil hlbokú úctu otcovi Rolandovi za ochotnú a vytrvalú prácu ktorá je dôkazom úplnej oddanosti sa Pánu Bohu. Po ďakovných slovách sme sa presunuli sviečkovým pochodom na farský dvor, kde sme si mohli prezrieť pozostatky mučeníkov, ktorých sme si uctili krátkou modlitbou. A úplne na záver sa posvätili chlebíky sv. Františka, ktorým sa pohostili všetci prítomní.  


Pokoj a dobro!
Rita Katarína ofs