baner

11. púť Západoslovenského regiónu OFS

 

Pozvánka

na 11. regionálnu púť Západoslovenského regiónu v Novej Vsi nad Žitavou - Studnička.

Uskutoční sa dňa 2. júna 2018

11putZR

PROGRAM:

10:00   privítanie pútnikov na pútnickom mieste Studnička – reg. Minister;

10:15   františkánsky ruženec – MB Nitra a Zlaté Moravce;

11:00   svätá omša v areáli Studnička – reg. duchovný asistent a miestni duch. asistenti;

12:00   informácie o histórii pútnického miesta Studnička;

12:30   občerstvenie (individuálne) a vzájomné zdieľanie bratov a sestier OFS;

13:45   krížová cesta; 

15:00 požehnanie a ukončenie púte.

 

Program púte zabezpečujú MB Nitra a Zlaté Moravce