baner

Info z Národnej rady OFS

Prvé tohtoročné stretnutie Národnej rady OFS sa uskutočnilo 28. januára v Bratislave. V uliciach nášho hlavného mesta kraľovalo mimoriadne studené počasie. Nepríjemný mráz našťastie nemal prístup do františkánskeho kostola, kde sa účastníci stretnutia zúčastnili na svätej omši. Po spoločnej eucharistickej hostine sa rada presunula do spoločenských priestorov kláštora, kde sa venovala svojim pracovným povinnostiam. 

Čítať ďalej: Info z Národnej rady OFS

Závery Národnej volebnej kapituly 2016

Na VII. Národnej volebnej kapitule OFS v Melčiciach boli prítomnými delegátmi schválené Závery z NVK OFS. Zodpovednosť za plnenie jednotlivých bodov tohto záverečného dokumentu bola uložená jednotlivým členom novovzniknutej Národnej rady.

Čítať ďalej: Závery Národnej volebnej kapituly 2016

Nová štruktúra Národného bratstva OFS

Od 1. januára 2016 došlo k zmene štruktúry Národného bratstva OFS na Slovensku. V nasledujúcom dokumente si môžete prečítať súčasné regionálne bratstvá a k nim prislúchajúce miestne bratstvá.

Čítať ďalej: Nová štruktúra Národného bratstva OFS

VII. Národná volebná kapitula OFS na Slovensku

Prvý septembrový víkend  sa uskutočnila v poradí už siedma Národná volebná kapitula Františkánskeho svetského rádu (OFS) na Slovensku. V dňoch 2. - 4. septembra 2016 sa slávenia kapituly zúčastnili delegáti z jednotlivých regionálnych bratstiev, odstupujúci členovia národnej rady a duchovní asistenti.

Čítať ďalej: VII. Národná volebná kapitula OFS na Slovensku

Príhovor národného ministra

Drahí bratia a sestry,

prečítajte si príhovor národného ministra OFS Jozefa Gazdíka pri príležitosti slávenia Adventu a blížiacich sa vianočných sviatkov.

Čítať ďalej: Príhovor národného ministra